Politica de utilizare a datelor personale

Va informam despre politica de utilizare a datelor personale de catre SMART CREDIT, pentru a va ajuta sa intelegeti modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal de catre SMART CREDIT, in calitate de operator sau de persoana imputernicita, in conformitate cu Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, precum si a legislatiei secundare in materie, pe care le utilizeaza in desfasurarea activitatii curente si in indeplinirea obiectului de activitate.

Va rugam sa aveti in vedere faptul ca, in calitate de operator suntem responsabili pentru a decide modalitatea in care detinem si prelucram datele personale si, in conformitate cu legile privind protectia datelor cu caracter personal, suntem obligati sa va comunicam prezenta Politica de utilizare a datelor personale.

SMART CREDIT prelucreaza datele personale furnizate si/sau solicitate pentru a ajuta clientii in accesarea de servicii si produse de creditare oferite de catre institutii de credit si institutii financiare nebancare, inclusiv pentru verificarea de catre institutiile de credit cu care colaboreaza a documentelor necesare pentru evaluarea bonitatii clientilor.

Va rugam sa aveti in vedere ca:

 • datele cu caracter personal reprezinta informatiile care identifica o persoana fizica sau care o fac cel putin identificabila
 • prelucrarea datelor cu caracter personal, reprezinta orice operatiune asupra datelor cu caracter personal, cum ar fi colectarea, vizualizarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea stergerea sau distrugerea.

 

Website-ul SMART CREDIT (www.smart-credit.ro) si confidentialitatea datelor

SMART CREDIT respecta confidentialitatea vizitatorilor site-ului www.smart-credit.ro, precum si a persoanelor ale caror date le prelucreaza si protejeaza informatiile privitoare la persoane identificabile („date cu caracter personal”) care sunt furnizate in legatura cu site-ul.

In momentul in care vizitati si navigati pe site-ul www.smart-credit.ro  sau când comunicati cu SMART CREDIT prin intermediul site-lui, SMART CREDIT inregistreaza numai informatiile pe care dumneavoastra ni le oferiti in mod voluntar.

In ceea ce priveste fiecare vizita pe site-ul SMART CREDIT, vom colecta automat urmatoarele informatii:

 • informatii tehnice: tipul si versiunea browserului, tipurile si versiunile de plug-in de browser, sistemul de operare si platforma
 • informatii despre vizita dumneavoastra din cookie-uri si nu numai, prin si de pe site-ul nostru (inclusiv data si ora, paginile pe care le-ati vizualizat, timpul de raspuns al paginii, erorile de descarcare, durata vizitelor la anumite pagini, clicuri)

 

Site-ul SMART CREDIT utilizeaza cookie-uri, insa aveti dreptul de a refuza cookie-urile, daca doriti. Pentru a face acest lucru, va trebui sa ajustati setarile browserului. Pentru informatii detaliate despre tipurile de cookie pe care le folosim si despre scopurile pentru care le folosim, precum si despre utilizarea de catre terti a cookie-urilor si despre informatiile privind blocarea sau refuzarea cookie-urilor, consultati Politica de utilizare cookie (link catre pagina cu conditiile de utilizare cookie).

Site-ul www.smart-credit.ro poate include link-uri catre alte website-uri asupra carora SMART CREDIT nu are niciun control. SMART CREDIT nu este responsabila de politicile privind confidentialitatea sau de practicile cu privire la datele cu caracter personal a altor website-uri.

In situatia in care accesati aceste website-uri prin intermediul site-ului nostru, va rugam sa consultati politicile de confidentialitate ale acestor site-uri pentru a putea intelege in ce mod colecteaza, utilizeaza si comunica informatiile dumneavoastra.

Informatiile pe care le prelucram

Datele cu caracter personal furnizate de catre Dumneavoastra (nume, prenume, adresa de email, locatie, telefon) pot sta la baza studiilor realizate de SMART CREDIT, inclusiv cu privire la comportamentul general al persoanelor care au accesat site-ul SMART CREDIT (numarul de vizite, timp mediu petrecut, pagini vizitate, precum si alte statistici generale referitoare la vizitatori), dar si in special pentru contactarea dumneavoastra in vederea stabilirii unei relatii de colaborare.

In cazul in care persoanele vizate refuza sa furnizeze anumite categorii de date cu caracter personal sau isi exercita drepturile de stergere, restrictionare, opozitie, in conditiile prevazute de lege, este posibil ca SMART CREDIT sa nu poata indeplini scopurile de prelucrare prezentate in prezenta Politica de utilizare a datelor cu caracter personal.

Temeiurile prelucrarii

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de catre SMART CREDIT in baza urmatoarelor temeiuri legale: indeplinirea obligatiilor legale si contractuale ale SMART CREDIT sau indeplinirea intereselor legitime ale SMART CREDIT in contextul realizarii obiectului sau de activitate.

In masura in care este necesar, in conditiile legii, SMART CREDIT va solicita consimtamantul persoanelor vizate pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

In aceasta situatie, consimtamântul exprimat de persoanele vizate poate fi retras in orice moment, fara a afecta legalitatea activitatilor de prelucrare efectuate inaintea retragerii.

Persoane vizate de prelucrarea datelor cu caracter personal

SMART CREDIT prelucreaza datele cu caracter personal ale urmatoarelor categorii de persoane fizice: angajati, candidati in vederea angajarii, intermediari, clienti si potentiali clienti persoane fizice, membrii de familie ai clientilor, reprezentanti legali ai clientilor persoane juridice, beneficiari reali ai clientilor persoane fizice, persoane fizice implicate in activitatea partenerilor contractuali persoane juridice ai SMART CREDIT, persoane fizice imputernicite de catre clienti, prestatori de servicii persoane fizice, terti garanti persoane fizice, evaluatori externi pentru bunurile detinute de proprietari persoane fizice si/sau reprezentantii legali ai proprietarilor persoane juridice, brokeri de asigurari.

Cum utilizam si comunicam datele cu caracter personal procesate de catre SMART CREDIT

Datele cu caracter personal pe care le colectam sunt prelucrate pentru indeplinirea urmatoarelor scopuri: (i) executarea contractelor incheiate de Dumneavoastra cu SMART CREDIT, precum si pentru derularea oricaror raporturi juridice stabilite intre SMART CREDIT si Dumneavoastra, (ii) prevenirea fraudelor, (iii) contactarea de catre un broker SMART CREDIT in vederea oferirii de informatii detaliate despre serviciile oferite de SMART CREDIT si serviciile/produsele de creditare oferite de institutii de credit, (iv) scopuri de marketing direct, publicitate prin intermedierea/promovarea celor mai potrivite produse si servicii pentru nevoile dumneavoastra  prin realizarea unui profil, (v) scopuri de marketing simplu, efectuarea de sondaje cu privire la activitatea SMART CREDIT si a tertilor parteneri contractuali, (vi) evaluarea eligibilitatii clientilor si potentialilor clienti ai institutiilor de credit in vederea acordarii de catre acestea a unor produse si servicii bancare standard sau personalizate, (vii) consultarea informatiilor inregistrate pe numele clientilor/potentialilor clienti in baza de date a Biroului de Credit de catre oricare participant la Sistemul Biroului de Credit, la solicitarea institutiilor de credit in vederea transmiterii ofertelor de finantare, (viii) pastrarea si arhivarea documentatiei contractuale si/sau ale altor documente ce contin date cu caracter personal, (ix) audit intern/extern, (xi) constatarea, exercitarea sau apararea unor drepturi ale SMART CREDIT in instanta, precum si constituirea de probe in acest sens.

Destinatarii datelor cu caracter personal

Pentru indeplinirea scopurilor de prelucrare, SMART CREDIT poate sa dezvaluie anumite categorii de date cu caracter personal catre urmatoarele categorii de destinatari: persoana vizata si/sau reprezentantii sai legali, reprezentantii SMART CREDIT, furnizorii de servicii ai SMART CREDIT, societati afiliate SMART CREDIT, autoritati judecatoresti sau alte autoritati publice de orice tip, institutii de credit, birouri de credit, societati de asigurare si reasigurare, agentii imobiliare, evaluatori, alti parteneri contractuali si/sau imputerniciti ai SMART CREDIT.

Transferul datelor cu caracter personal

In vederea indeplinirii scopurilor mai sus-mentionate este posibila transferul de catre SMART CREDIT a anumitor sau a tuturor categoriilor de date cu caracter personal in afara Romaniei, in state din cadrul UE. In  situatia in care transferul datelor are loc catre state terte, SMART CREDIT isi va intemeia transferul datelor cu caracter personal pe baza clauzelor contractuale standard adoptate la nivelul Comisiei Europene pentru a asigura mentinerea standardelor de securitate aplicabile in materie, conform dispozitiile legale. Totodata, in masura in care este necesar, in conditiile prevazute de lege, SMART CREDIT va solicita consimtamântul dumneavoastra cu privire la transferul datelor cu caracter personal catre state terte.

Durata prelucrarii datelor

In vederea realizarii scopurilor de prelucrare mentionate, SMART CREDIT va prelucra datele cu caracter personal pe durata executarii relatiilor contractuale, precum si ulterior incetarii contractelor, in vederea conformarii cu obligatiile legale aplicabile in domeniu, inclusiv, dar fara limitare la dispozitiile legale cu privire la arhivare.

Drepturile persoanei vizate

Persoanele vizate beneficiaza, in conditiile prevazute de legislatia in materia prelucrarii datelor cu caracter personal de urmatoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate si dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantelor competente, in masura in care se considera necesar.

Persoanele vizate isi pot exercita dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de opozitie si dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate prin transmiterea catre SMART CREDIT, a unei cereri scrise (in format letric pe adresa de corespondenta: Str. Vulturilor, Nr. 35, Sector 3, Bucuresti sau electronic prin email la adresa dpo@www.smart-credit.ro), insotita de o copie lizibila a actului de identitate al semnatarului.

Este posibil sa fie nevoie sa solicitam informatii specifice de la dumneavoastra pentru a ne ajuta sa va confirmam identitatea si sa va asiguram dreptul de a va accesa datele dumneavoastra personale (sau de a va exercita oricare dintre celelalte drepturi ale dumneavoastra). Aceasta este o masura de securitate pentru a se asigura ca datele cu caracter personal nu sunt divulgate niciunei persoane care nu are dreptul sa o primeasca. De asemenea, va putem contacta pentru a va solicita informatii suplimentare in legatura cu solicitarea dumneavoastra de a accelera raspunsul nostru.

Incercam sa raspundem tuturor solicitarilor legitime in decurs de 30 de zile calendaristice. Ocazional, raspunsul nostru poate depasi acest termen daca solicitarea dumneavoastra este deosebit de complexa sau ati facut mai multe solicitari. In acest caz, va vom anunta si va vom tine informati cu privire la stadiul solicitarilor.

Va informam totodata ca puteti sa ne solicitati sa nu va mai transmitem mesaje de marketing in orice moment, urmând link-urile de renuntare la orice mesaj de marketing trimis catre dumneavoastra sau sa ne contactati la adresa de email marketing@www.smart-credit.ro in orice moment.

Modificarile aduse acestei Politici de utilizare a datelor personale

In situatia in care Politica de Utilizare a Datelor Personale se va modifica, SMART CREDIT va publica pe aceasta pagina o versiune actualizata a politicii. Prin consultarea frecventa a acestui site puteti sa va asigurati ca aveti cunostinta permanent despre activitatile de prelucrare intreprinse de catre SMART CREDIT.

Pentru mai multe detalii cu privire la (i) activitatile de prelucrare efectuate de catre SMART CREDIT, (ii) drepturile existente in contextul prelucrarii datelor sau (iii) prezenta Politica de utilizare a datelor personale, se poate adresa o cerere in format in format letric pe adresa de corespondenta: Str. Vulturilor, Nr. 35, Sector 3, Bucuresti sau electronic prin email la adresa prelucraredate@www.smart-credit.ro sau se poate contacta Responsabilul SMART CREDIT privind protectia datelor la adresa de email dpo@www.smart-credit.ro.

Formular de aplicare

CPO 2024 V3

Câteva date despre tine

Completează formularul de mai jos cu datele tale

Unde te afli?


ATENȚIE ÎNAINTE DE A APLICA!

Ai menționat că nu locuiești sau nu lucrezi în București/Ilfov.

Pentru moment, dacă ești din alte județe decât București sau Ilfov, pentru a te ajuta cu creditul de care ai nevoie este necesar să vii măcar o dată fizic la sediul nostru.
De asemenea, momentan, posibilitatea de obținere online a creditului nu este implementată.

Consilierii noștri pot prelua telefonic cererea ta, îți pot analiza situația, îți pot oferi o soluție de finanțare personalizată, adaptată situației tale actuale, DAR PENTRU SEMNAREA CONTRACTULUI DE CREDIT ESTE NECESAR SĂ VII LA SEDIUL NOSTRU DIN BUCUREȘTI.


Detalii Credit


lei

Verifică datele tale

Dacă datele nu sunt corecte, apasă pe butonul “Inapoi” pentru a le corecta acolo unde este nevoie

 • Nume:
 • Număr de telefon:
 • Adresa de mail:
 • Locul de muncă:
 • Adresa CI:
 • Motivul pentru credit:
 • Suma dorită: lei
 • Durata creditului: ani
 • Rata lunară estimată: lei*


*Calculele sunt cu titlu informativ şi nu reprezintă o ofertă angajantă. Calculul concret îl vei putea face alături de colegii noştri care te vor contacta.